Văn Bản của phường Văn Bản của phường

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
342/UBND-VP V/v thực hiện Thông báo kết luận số 16-/TB-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 22/03/2017
340/UBND-BQLDA V/v thực hiện công tác quét hút bụi bằng xe cơ giới các tuyến đường, phố trên địa bàn quận Thanh Xuân 21/03/2017
329/UBND-VHTT V/v tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng trên địa bàn 11 phường 21/03/2017
04/KH-BPC Giám sát về việc chấp hành pháp Luật về công tác phòng cháy chữa cháy 21/03/2017
93/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/6/2016 của Thành ủy Hà Nội về phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo 20/03/2017
307/UBND-NV V/v phát động gương điển hình tiên tiến, các mô hình hay trong thực hiện Kế hoạch 79/KH-BCĐ 17/03/2017
282/BCĐ-QLTT V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn quận 13/03/2017
81/KH-UBND Đăng ký nghĩa vụ quân sự và đăng ký công dân trong độ tuổi Dân quân tự vệ năm 2017 09/03/2017
145/KH-UBND Tăng cường và chủ động ứng phó với vi rút cúm A/H7N9 và chủng cúm vi rút khác trên địa bàn phường Thanh Xuân Bắc năm 2017 01/03/2017
119/KH-UBND Về việc thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017" 21/02/2017
80/BC-UBND Tiến độ thực hiện Kế hoạch 207/KH-UBND ngày 03/11/2016 ccủa UBND quận Thanh Xuân về hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng 13/02/2017
98/TB-UBND Công bố, công khai bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Thanh Xuân và Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND Thành phố 10/02/2017
28/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán công tác chuẩn bị đầu tư công trình Tổng vệ sinh và gia cố bể nước trên 16 mái nhà chung cư cũ 23/01/2017
34/UBND V/v đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở khu tập thể cảnh sát nhân dân B1-B2 phường Thanh Xuân Bắc 17/01/2017
22/UBND-ĐT V/v rà soát, lập danh sách các tuyến ngõ xóm chưa được đầu tư hệ thống chiếu sáng trên địa bàn 10/01/2017
13/PA-BCĐ 197 Tăng cường công tác đảm bảo về trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Thanh Xuân Bắc 09/01/2017
344/KH-UBND Vv hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách Người có công có hoàn cảnh khó khăn và gia đình hộ nghèo năm 2014 21/05/2014
137/TB-UBND V/v Yêu cầu rà soát, chỉnh sửa biển hiệu, quảng cáo theo đúng quy định pháp luật trên địa bàn Phường Thanh Xuân Bắc 30/03/2014